Nyeste artikler

Ingen artikler tilgængelige

Log ind

Brugernavn

KodeordLogin er kun for administrator !! .

Afvisning fra fredningsnævnet.

Fredningsnævnet har d. 7/9-2017 underkendt
Odense kommune´s ansøgning om ændringer på
byggestørrelser på 15% max 60m2.

Det betyder at vi fortsætter med de regler der gælder pt.

Hus må max være 10 % af grunden.

Nærmere info følger snarest vi ved mere.

Mvh
Bestyrelsen

Udsættelse af vandlukning.

Vandlukning er rykket en måned.

Lukning af vand sker den 4/11-2017 kl.10:00
Der bliver aflæst vandmålere i weekenden d.4-5/11 samt weekenden d.11-12/11 kl.10:00 – ca.kl.14:00.
Der skal derfor være frit adgang til vandmålere i den periode og dæksler og låg skal være flyttet så målere kan aflæses.

Mvh
bestyrelsen.

Indlæg på borgmesterens facebook profil

Følgende indlæg er lagt ind på Peter Rahbæk juel´s Faccebook profil i en debat. Se link HER :

Det er dejligt at der bliver lagt pres på BA (Black Army) men det skurre nu alligevel lidt i mine ører når det nærmest betegnes som en sejr i kampen i pressen at de har forladt et "klubhus" på nyborgvej.
Selvfølgelig er det godt for de beboere i området at de er væk men for os her ude i Martins Minde H/F er de bestemt ikke væk.
De bygger fine huse ulovligt som de bruger mere eller mindre som adressefusk og "klubhuse" og de parkere hvor de vil på kertemindevej og i haveforeningen så de blokere brandveje og er komplet ligeglade med hvad de får af vide af bestyrelsen.
Så i mine øjne er de bestemt ikke væk men "bare" flyttet ud hvor ingen alligevel gider/vil gøre noget ved dem, for i Haveforeningerne vil man hellere kigge på de "ulovlige" forhold såsom kloak,overbebyggelse, helårsbolig o.s.v.
Vi har store problemer med BA hos os og i Biskorup H/F som vi gang på gang har forsøgt at fortælle myndighederne via politi, by og kulturudvalgt og hvem vi nu kunne sige det til.
Det er foreløbigt blevet til at by og kulturudvalget ikke kan gøre noget men mener bestyrelsen skal smide dem ud , politiet har fortalt at de ikke har ressourcer til det og at vi skal lade dem være "for så ved vi (politiet) hvor de er" og parkering nord mener det er for farligt at komme ud til os og give p-bøder.
Hmmm, kunne godt bruge DIN hjælp i Vores kamp mod Black Army.
Misforstå mig nu ikke, vi er også glad for din og kommunens kamp mod BA men føler os i den grad svigtet fordi det er vigtigere at få ordnet de andre sager som ovenstående.
Bevares politiet kører da rundt en gang imellem på stierne ved os men de gør jo ikke noget ved det selv om de kører lige forbi parkerede biler og andre ulovligheder.
Mit indlæg her på din side skal nok mest ses som et nødråb og ikke en gang brok for vi støtter dog op om kampen og dit arbejde med at få dem helt væk.

Keep up the god work.

MVH Jørgen Dyrvig Næstformand Martins Minde H/F.

Skidthave gennemgang.

Skidthave gennemgang.

Der vil blive gennemgået skidthaver i kolonien i weekenden d. 8-9/7 2017 samt i weekenden 7-8/10 2017

Der vil ved gennemgangen blive kigget på om hæk er klippet, græs slået, haven ryddet op for skidt og skrammel (alt der ikke hører til i haven) og om haven fremstår ordentligt og velholdt.

Disse ting skal med andre ord være ordnet inden vi går haverne igennem og er de ikke det vil man få et ”skidtbrev” samt et gebyr på 500,-. I skidtbrevet vil der stå hvad man skal have ordnet og man har fra brevets modtagelse 14 dage til at får det ordnet. Kan man ikke selv nå det, rejst på ferie eller andet må man få en anden til at gøre det. Man har selv pligt til at sørge for at få det gjort uanset hvilken grund man har til ikke at kunne nå det.

FÅR MAN DET IKKE GJORT KAN MAN OPSIGES UDEN YDERLIGERE VARSEL OG DET ER BESTYRELSENS HOLDNING AT DET VIL SKE.

Mvh

Bestyrelsen

Vigtig information om byggeri i Martins Minde

Følgende er modtaget fra Odense Kommune d. 8. maj 2017

Kære bestyrelse i Martins Minde

Følgende er til jeres orientering vedrørende byggeri i haveforeningen.

Martins Minde ligger inden for fredningen af Odense Å-dal og har en lokalplan, som tillader havehus på 10 %. Lokalplanen giver ikke tilladelse til skure, drivhuse, legehuse og lignende.

Da haveforeningen ligger inden for fredningen af Odense Å-dal, er det fredningen der skal afgøre hvad der fremover kan tillades at bygge i Martins Minde.

Odense Kommune ansøger nu Fredningsnævnet om tilladelse til at hæve byggeprocenten i Martins Minde til 15 %, dog max. 60 m2 samt tilladelse til skure, drivhuse, etc.

Vi ved ikke hvor lang sagsbehandlingstiden i Fredningsnævnet er, men så længe sagen ligger til behandling der, kan Odense Kommune ikke give landzonetilladelser til drivhuse, skure, legehuse etc.
Havelejerne kan sagtens søge om landzonetilladelse, men behandlingen af disse vil skulle afvente Fredningsnævnets afgørelse, og der må ikke bygges før der er givet tilladelse.

Kort sagt, indtil Fredningsnævnet har truffet afgørelse, er det eneste der må bygges i Martins Minde havehuse på max. 10 % af haveloddets areal.
Byggeri som allerede har fået en tilladelse fra Odense Kommune, må gerne opføres.

I må meget gerne give jeres havelejere besked om ovenstående.


Venlig hilsen

Anja Skovslund Henriksen
Projektkoordinator

ODENSE KOMMUNE
Erhverv og Bæredygtighed
By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36
5100 Odense C
www.odense.dk


Periodevise lukninger af vand.

Periodevise lukninger af vand.

Der kan desværre forekomme periodevise korte lukninger af vand på de forskellige gange.

Dette er desværre nødvendigt for at de sidste kan få monteret vandmåler.

Lukningerne vil være så korte som muligt.

Vi beklager de gener dette måtte medfører og håber på jeres forståelse.

MVH
Bestyrelsen
Siden dannet på: 0.02 sekunder
15,203 Unikke besøg