Referat af Generalforsamling

Martinsminde havekoloni

Afholdt D. 22/2-2020

Formanden bød velkommen og generalforsamlingen satte i gang.

1. Valg af dirigent: Kim de King (have 162) blev valgt som dirigent.

2. Stemmeudvalg: blev valgt: have numre 202, 151 og 230.

3. Bestyrelsens beretning (vedlagt). Der blev spurgt ind til hvorfor der ingen præmie haver var i år og formanden svarede at der ikke var tilmeldt nok. Udover det var der ingen spørgsmål til beretningen.

4. Besøg fra kommunen: Anja og Laura fra Odense kommune kom og fortalte om ny lokalplan fra kommunen, byggeri og fredning. Fredningsnævnet har besluttet at vi må bygge op til 60 m2 (dette gælder dog først når den nye lokalplan vedtages). Haver som er over 60 m2 skal bringes i orden og alt over 60 m2 skal rives ned. Der vil blive sendt breve ud til dem som har for store huse og bringes det ikke i orden vil det betyde at man bliver smidt ud. Man vil få en frist som hedder April 2021. Udover det blev det genopfrisket, at man skal søge landezonetilladelse før man kan søge byggetilladelse. Landzone tilladelser kan sendes pr mail: kolonihave@odense.dk eller man kan dukke op personligt mellem 10.00 og 14.00 (Info om adresse m.m. kan findes på hjemmesiden snarest). Alt med tag tæller med i de 60 m2, med undtagelse af drivhus som må være 13 m2, Te pavillon som må være 10 m2 og legehus som må være 5 m2.

5. Regnskab og budget: Ole holm (kasseren) fremlagde regnskabet og det blev godkendt/vedtaget Der blev stillet spørgsmål til om man kunne bide regningen over af 2 gange, men dette blev ikke vedtaget. Der blev stillet spørgsmål til hvorfor vi skal stige 400 k i haveleje og svaret lød, at vi skal have bygget genbrugsstation. Nogen havde svært ved at forstå hvorfor vi nu betaler 4000 kr i alt, men at de 1000 kr er a conto beløb for ens vandforbrug som modregnes på næste regning. Den rene haveleje i martinsminde er på 3025 kr. Budgettet blev godkendt/vedtaget.

6. Indkomne forslag: Der blev foreslået at vi kan betale et revisor firma som Kim de King har kontakt med og ved manglende betalinger slæbe folk i retten. Dette koster 3500 kr om året. Forslaget blev vedtaget. Der blev forslået at martinsmindes haveforening skulle træde ud af forbundet og selv stå for det økonomiske. Forslaget blev vedtaget.

7. Valg: Ole holm er stoppet som kasser og der skulle derfor findes en ny. Susanne fra have 28 stillede op og blev valgt ind. Bestyrelsesmedlem Johnny Hansen (have 29) var på valg og blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Mark Elsborg var på valg og blev genvalgt. Der blev valgt 2 nye suppleanter til bestyrelsen. Wissam Freijeh (Have 127) og Martin Østergaard (Have 159) blev valgt som 1 og 2 suppleant. 1 revisor Kim de King var på valg og blev genvalgt. 2 revisor: Arne Jensen blev valgt. Revisorsuppleant: Vagn Bødker (Have 93) blev valgt. Valg af 3 vurderingsmand: Tina blev valgt. Repræsentant skabet: Vedtaget,

8. Evt. Der blev stillet spørgsmål om valg af materialer til vejfyld. Johnny svarde på disse spørgsmål. Danilla spurgte om man kunne be ”bondemanden” om at lave bummer på gang ? Der var stor uenighed om dette, men da det ikke er martinsmindes grund, skal kommunen spørges. Der blev anmodet om renovering af skiltet ved indgangen af Poul og det må man gerne. Poul vil gerne renovere det, såfremt han får malingen betalt.