Referat for den årlige Generalforsamling i

Martinsminde Havekoloni

Afholdt d. 3 Juli 2021 kl. 10.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab og budget.
  a. Fremlæggelse af regnskab 2020.
  b. Fremlæggelse af budget 2021.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg.
  a. Formand (valgperiode 2 år).
  b. Bestyrelsesmedlem (Valgperiode 2 år).
  c. Bestyrelsesmedlem (Valgperiode 1 år).
  d. 1 Suppleant (valgperiode 1 år).
  2 Suppleant (valgperiode 1 år).
  e. Revisor (Valgperiode 2 år).
  f. 1. Revisorsuppleant (Valgperiode 1 år)
  g. 2.Revisorsuppleant (Valgperiode 1 år)
  h. Delegerede til repræsentantskabet.
 7. Eventuelt.
 1. Der bydes velkommen til årets Generalforsamling.

Jørgen Dyrvig, have 243, vælges til dirigent.

Pga. covid er forsamlingen udsat fra 2020 til 2021 – Der foreligger også nye omstændigheder ifm. indkaldelse, men der er trods omvæltningerne indkaldt efter gældende lovgivning.

Vi har en dagsorden der skal gennemløbes på forsamlingen. Ønsker man at tale rækkes hånden op – efter tur kommer man til orde efter dirigentens henvisninger.

2. Stemmeudvalg

Der vælges stemmeudvalg, Lange og Torben vælges.

3. Formanden tager ordet – Talen kan læses i sin helhed (INDSÆT HVOR?)

Kære havefolk – så gik der endnu et år med nye udfordringer, som ikke var under vores kontrol – grundet Covid 19.

Bestyrelsen vil fortælle om hovedpunkter fra 2020:

Man var ikke klar til Covid 19 nedlukningen og man skulle finde nye måder at tage hensyn til nedluk, restriktioner og ændrede forhold. Generalforsamlingen 2019 blev derfor forsinket – og bestyrelsen måtte herfor arbejde med de samme regler vedtægter og kontingenter indtil d.d. Bestyrelsen har måtte holde kontoret lukket i en periode og har senere kun måtte have ét medlem på kontoret ad gangen.

Vejret; og vejene – har drillet os i store mængder af året – vejret og farten på vejene, har ødelagt disse – Der har været arbejdet på gang 1 og 15, så de kunne blive jævne og solide så de kan holde til regnvand og den fart hvormed der køres. Hen ad vejen er det blevet bedre og det er mere stabilt at færdes på. Det er meningen at vejmændene, Jørgen og Johni, skal til at hjælpe på de mindre stier og forberede dem med sten, så vi til sidst ender med at have sten på alle vejene.

Formanden skal hilse fra Jørgen og sige at man skal være velkommen til at sige til, hvis man har brug for hjælp med sin vej – ellers gælder det stadig at vi kan køre på alle gangene med vejslæbet. Vi kan ikke være alle steder, så sig endelig til. Jeg ved godt mange har hentet vejfyld i de store bunker, men det kan føles håbløst når hullerne bare kommer igen – så sig endelig til hvis i mangler vejfyld eller hjælp med vejene. Vi må se i øjenene at problemerne med vejene ikke forsvinder – men vi kan alle gøre vores : kør langsomt og fyld hullerne når de opstår.

Der er stadig meget skrald som flyder, og det er for dårligt at der smides affald ! – det er klamt og samler rotter. Der er nu lavet en affaldsplads på hovedpladsen og man skal aflevere sit sorterede affald her i stedet for at smide det rundt i haveforeningen. Dette er en indhegnet plads med fast underlag, som det kræves fra arbejdstilsynet. Vi er stolte af pladsen, og imponerede over, så godt den er blevet modtaget – tak til alle som er så dygtige til at sortere korrekt. Det er en kæmpe hjælp.

Der holdes øje med om jeres affald er sorteret rigtigt, og det bliver ikke hentet hvis det ikke er sorteret – der kan komme en regning til fælles betaling for foreningen, hvis der aflevere affald som ikke er sorteret ordentligt, så få det nu gjort.

Der skulle i løbet af året styr på teltpladsen og der skulle nedlægges strøm og vand på maskinpladsen – derfor gik vi igang med at lægge el og vand ned på pladsen overfor teltet. Det var et enormt stykke arbejde og der blev gravet og lagt kabler. Efter der var gravet render, blev der lagt sten ud på hele pladsen, hele vejen udenom teltet, og man kan derfor roligt gå tørskoet rundt i laksko og også parkere lettere. Dette har ydermere givet flere parkeringspladser og der er gået mange timer og kræfter i at få en go’ teltplads. Der er kommet ny belysning og videoovervågning til pladsen – og alle lovmæssige tilladelser til overvågningen er selvfølgelig indhentet. Man tak for hjælpen til jer alle.


Der er mange der skylder i deres haver og det giver en anstrengt økonomi i foreningen – De medlemmer som ikke kan eller vil betale, smides derfor ud – og deres haver inddrages og sælges. Vi kan ikke længere finde os i at man ikke betaler. Det er ikke så nemt at få pengene inddraget fordi mange haveejeres adresser ikke er opdateret efter flytning – det kræver derfor meget arbejde at finde folk, og vi arbejder hårdt på at finde skyldnerne. Det kan ikke passe at de andre skal betale for jer – så skyldnere, få betalt, ellers er det ud !

Festudvalget var ikke aktivt i 2020 grundet corona, men nu skal de igang så vi kan hygge os sammen – det er ikke lige sjovt at have kolonihave i disse tider. Bestyrelsen vil takke festudvalget, vi håber vi får sjove og hyggelige timer sammen i fremtiden.

Vi er stadig ikke en perfekt bestyrelse, og vi mangler at få lavet en del endnu – vi har mange små ting som vi prøver at få styr på – men vi er kun mennesker og kan ikke nå det hele. Lidt flere praktiske hænder kunne være dejligt – kom ud af busken, vi mangler jer !

Vi beklager, at vi ikke nåede alt det vi ville i 2020 – men vi lover at vi gør vores bedste. Vi er nødt til at prioritere opgaverne når der er for mange af dem. Vi taber af og til noget i svinget, og vi vil prøve at gøre det endnu bedre i 2021.

Stor tak til alle dem som arbejder for foreningen, og til havefolk som kæmper mod både ukrudt og møgvejr, tak til vandmændene som kæmper mod sprængte rør og vandmålere i utide, og de som kæmper godt ved at gøre et stort fysisk arbejde. Tak til resten af alle som hjælper foreningen ved at arbejde for den.

Som afslutning vil bestyrelsen sige tak for et begivenhedsrigt 2020.

4. Regnskab og budget.

Kassereren er syg og kan ikke tale så godt, så Jørgen Dyrvig agerer dirigent, og påtaler regnskab og budget i hendes sted.

Regnskab og bankkontostatusser er alle blevet godkendt af revisorerne. Regnskabet stemmer.

Overskuddet er cirka 217.000, takket været kasserens store kamp for at inddrive gæld – tak for det.

4.a

Spørgsmål eller kommentarer til regnskab:

Medlem: Hvor mange penge er kommet ind via den tilknyttede inkassovirksomhed ?

Dirigent: Ingen penge er gået den vej, for kasseren har klaret arbejdet selv. Der har ikke været brug for inkasso, men de har givet os råd og vejledning.

Kim : Kasseren er dygtig og inkasso er jo sidste udvej. Susanne har gjort et stort arbejde, men inkasso er et vigtig redskab at have med, så vi skal beholde tilknytningen.

Vagn: Hvor mange penge kommer ind på henholdsvis skidtbreve og på havevurderinger ? Det kan ikke ses i regnskabet.

Dirigent: der er kommet en del ind den vej.

Vagn: Det vil vi gerne oplyses om.

Dirigent: Det kan sagtens findes frem og det fulde regnskab må man altid komme og se, helt ned i detaljen. Kontakt gerne bestyrelsen hvis I ønsker større indsigt.

Medlem : Der er strengere regler nu og man bliver hurtigere smidt ud. Er der ikke 3 varsler, før man smides ud, mere ?

Dirigent: Nej, rent lovmæssigt der er kun én varsel nu, og så kan man fatisk blive smidt ud hvis der ikke betales efter første rykker. Allerede ved anden rykker KAN der indeholdes en opsigelse.

Andre spørgsmål til regnskab ? Nej.

4.b

Fremlæggelse af budgettet :

Dette forhold er også specielt grundet Covid – man har ikke måtte røre ved budgettet før idag, det vil sige at der er indeholdt et helt år ekstra uden omlægninger. Administrationsafgiften må ikke sløjfes og intet må stige eller falde, før det er besluttet på en Generalforsamling. Det betyder at vi allerede har betalt det budget, vi skulle have diskuteret og besluttet idag. Det betyder at dét vi beslutter nu, først gælder næste år. – Man kan altså godt nedstemme et forslag, men da havelejen er betalt for i år, så modregnes ændringerne i stedet i det næste års betaling.

Alle har set budgettet.

Kan budgettet accepteres ? Enstemmigt ja. Budgettet er godkendt.

5. Indkommende forslag – 3 stk, 5a, b, og c.

5.a Daniella, have 126, forslag ved. betaling til foreningsadministration pr. 1 / 4 – 21.

Forbundet skulle føre vores betaling tilbage, grundet manglende kasserer – vi vil have vores penge tilbage.

Dirigent: Der har altid været en kasserer, vi har aldrig været foruden. – man forventede en revision fra skat i regnskabsåret og derfor valgte vi en revision. Denne blev trukket tilbage igen. De 250 kr. medlemmerne hver især har betalt for meget i 2021, må man dog ikke røre før Generalforsamlingen og dette gælder derfor først ved næste år.

Der stemmes for eller imod, om de 250 kr. skal fratrækkes næste års kontingent:

Der diskuteres i plenum om pengene skal over i en anden pulje – eller om de skal fjernes fra budgettet, eller fortsat skal blive som nu.

8 stemmer for at pengene tilbagebetales. Forslag nedstemt.

Dirigent: Bestyrelsen bestemmer, hvor de penge som allerede er indhentet på posten, skal bruges.

Kim: på næste opkrævning 1 / 4 – 2022, vil opkrævningen af de 250,- til foreningsadministration ikke findes.

Dirigent: Korrekt.

5.b Daniella, have 126, forslag til skridtbreve:

Forslag: Det skal fremgå af vedtægter at haven skal være pæn og ryddelig på visse datoer, og det skal forkares tydeligt, hvad der skal være gjort hvornår, både i vedtægter og på hjemmesiden.

Kommentar, Kalle: I gammel tid var det sådan at havearbejdet skulle være påbegyndt 1 / 5 og haven skulle være ryddelig 1 / 6 – dvs. hække skulle holdes, ukrudt må ikke tage overhånd, mv. – jeg arbejder stadig efter dé regler. Det står i de gamle regler.

Jørgen Jensen, gang 9 : Jeg bliver træt af at høre de forslag. Haven skal ALTID være ryddelig ! Der er ikke “helle” indtil en hvis dato. Bestyrelsen skal altid kunne sige at man skal rydde haven, uanset dato. Der er ingen der er i tvivl om, hvordan en have skal se ud. Der er for eksempel en have på gang 9 med knæhøjt græs og mælkebøtter, jordbunker og det hele – sådan en have burde slet ikke findes her – for så forstår man ikke hvad det er at have kolonihave. Det SKAL holdes. Haven skal altid være i orden, hækken skal klippes til tiden og ukrudt skal fjernes. Ellers skal man ikke have kolonihave.

Dirigent: Det står i regler og vedtægter, hvordan og hvornår haven skal holdes. Bestyrelsen har til enhver tid ret til at besigtige haverne.

Kommentarer eller spørgsmål?

Vagn: Vedtægter skal i øvrigt vælges skriftligt, så forslaget kan ikke vedtages her.

Daniella: Jeg skal trække forslaget tilbage, fordi svaret står i vedtægterne. Jeg trækker forslaget.

5.c Daniella, have 126, forslag vedrørende kommunikation mellem bestyrelsen og havekolonien som helhed:

Vedrørende Bestyrelsens visioner og planer for havekolonien:

Daniela: Bestyrelsen skal hvert år fremlægge visioner og planer for al aktivitet indenfor det næste år, hvis beløbet overgår 5.000,-

Dirigent: Visioner og planer ligger indbygget i budgettet, da dette er opdelt i de poster vi bruger penge på – det kan ses beregnet på “Fællesudgifter i Fremtiden”. Problemet med forslaget her, er at man ville skulle have godkendt enhver regning på en generalforsamling, før man kunne gøre noget som helst og det er af gode grunde ikke muligt. Det ville begrænse handlemulighederne ufatteligt meget. Vi har en budget på over én million kroner. Man ville skulle indkalde en generalforsamling hvis et vandrør sprang og skulle repareres – man måtte derfor ikke reparere det, men skulle i stedet lukke for vandet på hovedledningen og indkalde skriftligt til generalforsamling. Så skulle man afvente godkendelse på Generalforsamlingen, før man kunne udbedre skaden. Det kan man af gode grunde ikke rigtigt. Vi kan ikke få alting godkendt hele tiden, for så kunne intet blive gjort. Bestyrelsen vælges jo i øvrigt ind til at forvalte pengene. Medlemmerne skal vælges således at man kan stole på det de laver og revisorerne holder endvidere øje med alt det der bruges penge på.

Kommentar, Arne : Det er jo ret sigende at der det seneste år er brugt rigtig mange penge på sten, og det ville man ikke kunne tage op på en generalforsamling hver gang, jo – vi er jo enige om at det er en nødvendighed at få lavet vejene.

Danielle: Dér hvor jeg vil hen, er at det koster at lave overvågning af parkeringspladser – det kunne bestyrelsen jo godt sige på generalforsamlingen – jeg siger ikke at der skal stemmes om det, men man kunne godt snakke om det. Det ville være rart at vide ting på forhånd, så bliver folk ikke sure i hjørnerne. Jeg siger ikke man ikke må lave veje eller lukke for vandet, men de visioner bestyrelsen har, kunne de godt fremlægge på generalforsamlingen, så vi ved hvad der foregår.

Dirigent: Jeg har anbefalet bestyrelsen at fremlægge deres visioner. Man kunne genoptage informationsmøderne, som vi havde før i tiden. Forslaget her er dog så konkret at det lukker ned for ALT som koster over 5.000 kr, hvis man ikke har fået det godkendt af generalforsamlingen. Jeg kan foreslå dig at lave en forslag til vedtægtsændring i stedet, hvis du ønsker bedre information til haveforeningen som helhed.

Arne: Hvad så når der laves om i budgetter? Overvågningen er for eksempel blevet meget dyrere end man først troede.

Dirigent: Ja, men vi tager det i etaper og laver dét vi har råd til – så må vi tage den hen ad vejen.

Kalle: Er der udsigt til gravemaskine ?


Dirigent: Den er kommet ud af Panamakanalen. Traktoren er død og bestyrelsen planlægger at købe en ny traktor betalt af indehavende på “fællesudgifter” – når der er penge til det. Vi har undersøgt sagen, og traktoren er for dyr at reparere. Vi prøver at sælge den ødelagte traktor og plæneklipperen, og vi håber at kunne bruge de indkomne penge til at dække en del af de nye maskiner.

Dirigent: Gentager at Daniella kan stille sit forslag skriftligt som en vedtægtsændring. Anbefaler at bestyrelsen er lidt mere åben med informationerne.

Daniella: vil gerne senere tale med Jørgen Dyrvig om, hvordan man løser sagen med information til havekolonien. Daniella trækker forslaget og tager et nyt med næste år, som ikke er så konkret.

Dirigent: Tak for forslag, det er dejligt med input. Nu går vi til valget.

6. Valg

6.a Bestyrelsesformand.


På valg:

Tina Christensen, have 201 modtager genvalg.

Ingen andre stiller op.

Tina genvælges.

6.b Første Bestyrelsesmedlem

Martin Østergaard, have 59 modtager genvalg.

Daniela stiller op, og der skal stemmes:

Der er 35 stemmeberettigede til stede, hvoraf de 34 har afgivet stemmer.

3 er blanke. 12 Stemmer for Daniella, 19 Stemmer for Martin.

Martin genvalgt som bestyrelsesmedlem for perioden.

6.c Andet Bestyrelsesmedlem

Wissam (EFTERNAVN), have 127 modtager genvalg.

Ingen stiller op, Wissam er genvalgt.

6.d Suppleanter

Der vælges suppleanter for en 1-årig periode.

1. suppleant:

Daniella, have 126, stiller op.

Ingen andre stiller op, Daniella er valgt.

2. suppleant:

Torben (EFTERNAVN OG HAVENUMMER), stiller op.

Ingen andre stiller op. Torben er valgt.

6.e Revisorer

Der vælges for en valgperiode på 2 år.

Arne Jensen, have 230, modtager genvalg.

Ingen andre stiller op, Arne genvælges.

6.f 1. Revisorsuppleant

valgperiode på 1 år.

Kommentar, Arne: Jeg har været suppleant i to år og har intet gjort udover en enkelt gang. Der skal ikke gøres ret meget.

Jens Peter Madsen, have 57, stiller op.

Ingen andre stiller op. Jens er valgt.

6.g 2. Revisorsuppleant

Valgperiode 1 år,

Sasja Ann Iversen have 95, stiller op.

Ingen andre stiller op. Sasja er valgt.

6.h Delegerede

Dirigent: Mh. Delegerede til repræsentantskabet er det bestyrelsen som styrer det, hvis ingen har invendinger. Godkendt i plenum.

7. Eventuelt

Jørgen Jensen: Problem ved Marketenderen: Dét at der er sat borde og stole op er et problem, vi vil ikke have folk hænger og drikker bajere deroppe, det ser grimt ud når folk besøger kolonihaven. Mener ikke folk skal stå dér og drikke – området er til hygge og at købe en is eller sodavand. Jeg er ked af at der er sat stole og borde op, og at man nu må opholde sig her og drikke. Marketenderens forvalter, Maria, har ifølge Jørgen sagt, at hun har fået at vide af formanden at det giver man lov til.

Formanden: siger at det har hun abolut ikke godkendt.

Henning: siger at det er deres fællesskab, og hvis de vil stå dér skal andre ikke ødelægge det fællesskab for dem.

Jørgen Jensen: mener at der skal spiritusbevilling til, hvis det skal fortsætte, fordi det er reel udskænkning. Folk gider ikke købe kolonihaver her, når folk står og drikker lige ved foreningens kontor. Så får man folk ind, som ikke passer haverne, i stedet for familier med børn.

Benny: siger at alle har været med til at beslutte at der skal borde og stole op, så de kan sætte sig. Det forhindrer jo ikke folk i at købe is.

Formanden: Det er ikke et værtshus !

Benny: I går selv op og drikker bajer dér!

Formanden: Vi sætter os ned ved bænkene og står ikke og hænger i lugen.

Rene tiltaler Jørgen Jensen: – vi ved godt du ikke drikker, og det er jo dit valg. Men Marketenderen er dér hvor vi mødes – hvis der kommer børn, rykker vi os fra lugen.

Jørgen Jensen: Folk bliver skuffede over at der drikkes ved Marketenderen, og fortryder at have købt have her.

Danielle: Jeg står der også selv, vi hjælper folk, som spørger om der er haver til salg. Hvis bestyrelsen bygger noget overdækket, så skal vi nok stille os dér i stedet.

Dirigent: Der er sat penge af til noget overdækket, så det er på vej.

Jørgen Jensen: Træk væk fra terassen, I må gerne sidde andre steder.

Dirigent: Man er enige om at man ikke skal stå ved lugen, der skal bare laves noget overdækket et andet sted.

Danielle: Kunne man overveje nye borde og stole, så ?

Dirigent: Det forslag er hermed givet videre til bestyrelsen.

Jan: Vi har hver vores måde at bruge havekolonien – vi skal i øvrigt have skurvognene ved hovedpladsen væk, eller også skal de beklædes med noget, de er grimme. Der kunne stå borde og et overdækket skur dér, i stedet.

Dirigent: Man er allerede ved at arbejde med at få skurvognene flyttet – dette er også blevet forsinket grundet corona, men de skal fjernes. Vi har kontaktet vognmænd med henblik på at få dem fjernet.

Medlem: Må man parkere bilen inde i ens egen kolonihave ?

Dirigent: Nej! – det er forbudt, og kommunen kommer og noterer nummerplader herude.

Lange: Hold til højre eller venstre, når i kører forbi en handicap-scooter. Og hold til siden når i parkerer på gangene, så vi kan komme forbi jer.

Dirigent: Intet motoriseret køretøj må parkeres i haven, rent lovmæssigt. Dette gælder både biler, trailere, scootere mv. Dét med at holde ind til siden, er vist almindelig høflighed.

Medlem: Hvem ejer markvejen oppe ved gang 15?


Dirigent: Det er kommunens vej.

Medlem: Der er ikke noget skilt på den

Dirigent: Det må vi ikke sætte op, da det er kommunens ejendom. Det er ulovligt.

Medlem: Kan vi få tilladelse til at lægge dræn under den vej ? Vandet løber ned i vores haver.

Dirigent: Der skal man rette henvendelse til kommunen med, det kan bestyrelsen ikke beslutte.

Medlem: Vi svømmer i vand og affald på markvejen.

Dirigent: Teoretisk set, må vi intet gøre ved markvejen, der skal rettes henvendelse til kommunen, hvis man vil have noget gjort ved det.

Dirigent: Der er lavet smutvej mellem gang 13 til 14, så det afhjælper en del trafik og letter belastningen på vejene der omkring.

Der kommer i øvrigt “parkering forbudt”-skilte op ved gang 12, da det er en brandvej. Lad være med at holde dér.

Daniella: Hvornår åbnet toilettet på hovedpladsen ?

Dirigent: Det bliver det ikke.

Medlem: Vil gerne have skiltet ved indgangen renoveret, det er ikke indbydende.

Dirigent: Det er også undervejs, og også forsinket af Corona. Vi er igang.

Medlem: Hvad med lågen til indgangen ?

Dirigent: Lågen er modtaget og på vej op – vi ved endnu ikke, hvordan man skal åbne den, men det arbejdes der på. Man vil stofsalget til livs og porten er derfor på vej, vi er ved at få alle tilladelserne på plads. Man skifter måske medlemskortet ud med et plastickort i stedet, som så kan bruges til at åbne lågen. Der sættes begrænsninger på kortet, så man ikke bare kan lukke 200 folk ind. Gæster skal derfor også hentes ved porten. Der bruges i øvrigt mange penge på at rette op efter al den uvedkommende trafik fim. med stofsalg, så det er endnu en grund til at man gerne vil det til livs.

Dirigent: Der kommer nok nyt om kloakering indenfor de næste par år. Toilettet ved Marketenderen bliver ikke genåbnet. Kommunen har lige meldt ud at havekolonien skal tilsluttes det kommunale kloakeringsnetværk på et tidspunkt mellem 2022 og 2024, og vi skal intet gøre før vi får besked.

Dirigent: Vedrørende Lokalplanen: I har fået udleveret et hæfte. Læs det!

I kan gøre indsigelser indtil 14. september – derefter kan man intet gøre! Der lægges blandt andet op til at man fremover kan bebygge 15 % af sin grund, dog maks 60 m2. Spørg gerne mig, hvis i vil give indsigelser, jeg har sat mig godt og grundigt ind i sagerne. Det er ret vigtig det her, lokalplanen betyder en hel del. Der nævnes blandt andet at man ikke må fælde træer på kommunens grund og at dette udløser bødesummer. Kommunen har i øvrigt taget billeder af vegetationen i området.

Uanset, læs planen – vi svarer gerne på spørgsmål – ellers kan man ringe til kommunen, de besvarer også spørgsmål.

Medlem: Ifm. hegn, må man sætte et højere hegn op 1,5 meter inde på sin grund med den nye plan?

Dirigent: Nej, der skal være frit udsyn til havens bagende.

Er der andet til eventuelt ? Ingen kommentarer.

Generalforsamlingen er hermed afsluttet. 3. Juli 2021, 11.40.