Spring til indhold

Referat 2023

Ordinær generalforsamling Martins Minde haveforening d. 25.02.2023

Der er 42 stemmeberettiget til generalforsamling.

Valg af dirigent

Jørgen Dyrvig have 243

Valg af stemmeudvalg

Allan have 204
Henrik have 31
Tina 201

Bestyrelsen beretninger

Formand Jørgen Dyrvig kommer med års beretningen. Han kommer omkring stand og vores veje samt problem med skrald og skadedyr i kolonien. Det store emne er vores bom som kommer i gang start foråret.

Følgende spørgsmål fra medlemmer hvornår er bommen lukket. Der er bekymringer omkring parkering ved porten. Spørgsmål omkring vores gæld hvor medlemmer ikke betaler. Medlemmer der ikke betaler vil blive smidt ud af foreningen Skidthaver vil også blive opsagt.

Årsregnskab med evt. revisionsberetning

Der er sendt 200 breve ud til medlemmer, det er en dyr post for foreningen

Indkomne forslag

Forslag 1
Muligheden at breve fra bestyrelsen vil blive sendt ud via mail eller e-boks for dem som ønsker det. Vil det blive billiger hvis der bliver sendt over e-boks i stedet for brev og svaret er ja

Afstemning 36 stemmer ja til forslag som hermed er vedtaget.

Godkendelse af budget

Jordleje til Odense kommune vil stige 25kr om året
Odense renovation stiger 75kr på haveleje
Afstemning 36 stemmer for

Valg af formand for 2 år

Jørgen Dyrvig stiller ikke op.
Martin Østergaard have 159 er valgt som formand.

Valg af kasser for 1 år

Henrik Mortensen have 31 er valgt som kasser

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Daniella have 126 stiller op som bestyrelsesmedlem
25 stemmer til Salid
Daniella for 13 stemmer
1 blank
Salid er valgt for 1 år bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlem for 2 år

Sandra have 151 stiller op for 2 år
Daniella have 126 stiller op for 2 år
Løkke have 50 stiller op for 2 år.
Sandra for 13 stemmer
Løkke for 8 stemmer
Daniella for 18 stemmer
Daniella er stemt ind for bestyrelsesmedlem for 2 år.

Suppleanter stiller op.

Sandra have 151. 16 stemmer.
Rene have 23. 10 stemmer.
Løkke have 50. 11 stemmer.
Kalle have 33. 1 stemme.
Sandra er valgt som suppleant.

2. suppleanter stiller op.

Wisam have 127. 16 stemmer.
Rene have 23. 14 stemmer.
Løkke. Have 50. 7 stemmer.
Wisam er valgt ind som 2. Suppleanter.

Valg af revisorer og suppleanter.

Arne have 230 stiller op som revisor 2 år og bliver valgt da ingen andre ønsker.

Følgende stiller op som revisor for 1 år.

Jens Peter Madsen have 54, 20 stemmer.
Tina Christiansen have 201, 16 stemmer.
Jens er valgt ind som revisor for 1 år.

Revisor suppleant.

Tina Christiansen have 201 er valgt da ingen andre ønsker det.

2. Revisor suppleant.

Allan have 204 er valgt da ingen andre ønsker det.

Valg af vurderingsudvalg. (3 år)

Jørgen Dyrvig have 243.
Johnny Hansen have 29.
Tina Christiansen have 201.
Hans Jørgen have 30.
Er valgt ind som vurderingsmand.

Evt.

Festudvalg består af 4 medlemmer og vil gerne ha 1 til.
Jacob´have 286 er meldt ind i festudvalg.
Sanne som er kasser har været ramt af sygdom i længere tid. Der lyder en stor tak fra bestyrelsen til Sanne´s indsats som kasser.
Martin er valgt som formand og siger tak for valget. Stor tak til Jørgen Dyrvig for hans kæmpe arbejde i foreningen.

Ønsker man at download referatet fra 2023 kan det gøres som PDF fil her. Der er også underskrift i denne version.