Spring til indhold

Referat fra generalforsamling d. 16/03 – 2024

Martin byder velkommen til generalforsamling 2024.

Referat: Simon Torp

Stemmeudvalg: Daniella, Anne og Tanju.

Året der gik:

Veje: Vejret er gået ud over fores stiger og veje. Folk har kørt fast. Vejene har store huller, der er blevet prøvet med vejfyld for at reparere vejene rundt omkring i forening. Gå til bestyrelsen for at få vejfyld.

Trafik: Der bliver stadig kørt for stærkt, sænk trafikken.

Myndighederne: Vi skal have styr på fællesområder, der skal ryddes op. Der bliver indført skidtruter.

Fokus på helårsbeboelse: Nye tiltag fra kommunen, vi kigger på det.

Porten: Det har været en større udfordring, mange fejler omkring det. Dyrvig har brugt meget tid på at få porten op og kører. Porten er smadret efter 2 dage, Der blev besluttet af sikre bumpene extra. Kom til bestyrelsen, hvis i har noget.

Tak til festudvalget og tak til dem der hjælper i foreningen.

Tak for alle der kom.

Kommentar til bestyrelsens ’’året der gik’’.

Opfordringer til bestyrelsen.
Lav nogle depoter rundt omkring til vejfyld, kontakt Martin så kommer de ud med traktor med noget til jer.

Årsregnskabet:

Digitalt regnskab er i gang, der er nogle folk der ikke har betalt regningen. Det er nemmere at gøre alt digitalt, for at skabe overblik. Ingen stigninger fra sidste års haveleje. Ingen stigninger i vand. Kassér vender tilbage med betalingsservice.

264.000 kr i skyldnere, det er steget siden sidste år. Der skal startes op med at smide folk ud, der ikke betaler til foreningen.

Der er stor frustration over ubetalte regninger i foreningen. Med Digitaliseringen bliver skyldnere sendt videre til inkasso som gør processen nemmere og vil kunne sende folk i fogedretten der ikke betaler.

Kan vi tage regnskabet til efterretning, der er stemt ja.

Forslag:

Bjarne: Parkering af bil på egen grund med bil og trailer.

Tilladelse til kælder?

Bo: Bøde eller konsekvens til folk der har hund uden snor udenfor egen grund?

Der bliver stemt om dette: forslaget er trukket fra igen og det vil bringes op til senere forsamling.

Godkendelse af budgettet: Der er stemt ja.

Afstemninger:

Kasser: Henrik Mortensen

Bestyrelsesmedlemsafstemning: Tina, Sandra, Salem, Raa

Salem blev stemt ind.

Bestyrelsesmedlem genvalg: Johnny, Sandra eller Raa.

Johnny er stemt ind.

Suppleant for bestyrelsen:Allan, Sandra.

Allan blev stemt ind

Suppleant for bestyrelsen:Wissam, Sandra

Wissam blev stemt ind

Revisor: Jens Peter

Revisor suppliant: Tina

Anden revisor suppliant: Sara

Valg af vuderingsudvalg: Jens Peter, Kenneth, Mark, Allan, Bo, Tina, Johnny.

Vuderingsudvalgs formand: Johnny.

Stemmeopgørelse:

Evt:

Beboelse:

Der er snak om ny kolonihavelov. Hvordan forholder vi os til beboelse? Kan vi få en åben dialog om det? Det er 2 år siden kommunen begyndte at interesseret i kolonihave.

Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Hvor der skal udvælges til havelodsudvalget.

Hent referatet som PDF fil her.