Hejsa Martinsminder…

Der er generalforsamling Lørdag D. 26/02-2022 kl. 10.00 på teltpladsen.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab og budget.

  A 4: Fremlæggelse af regnskab 2021

  B 4: Fremlæggelse af regnskab 2022
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg.

  A: Valg af formand (valgperiode 1 år).
  B: Kasser (valgperiode 2 år) Susanne Pedreira Permuy have 28 modtager genvalg.
  C: Bestyrelsesmedlem (valgperiode 2 år) Johnny Hansen have 29 modtager genvalg.
  D: Bestyrelsesmedlem (valgperiode 1 år) Wissam Freijeh have 127 moodtager genvalg.
  E: 1. Suppleant (valgperiode 1 år)
  F: 2. Suppleant (valgperiode 1 år)
  G: Revisor (valgperiode 2 år). Kim King Nørgaard have 162 modtager genvalg.
  H: 1 Revisor suppleant (valgperiode 1 år). Jens Peter Madsen have 57 modtager genvalg.
  I: 2 Revisor suppleant (valgperiode 1 år). Sasja Ann Iversen have 95 modtager genvalg.
  J. Delegerede til repræsentantskabet.
  K. Vurderings mand (Valgperiode 3 år).
 7. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Martins Minde H/F på teltpladsen ved marketenderiet.
Lørdag D. 26/02-2022 kl. 10.00. Gyldige medlemdskort vises ved indgang.
Indkommende forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest D. 24/02-2022.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Opstillede til valg skal være fremmædte for at være valgbare.

For at være stemmeberettiget skal AL gæld til foreningen være betalt inden generalforsamlingens start !

Gæld kan betales i døren på dagen med mobilepay eller kontant. Kortbetalinger modtages ikke.

P.V.B

Formand Tina Christiensen.