Spring til indhold

Generalforsamling 2023

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen indkalder til afholdelse af ordinær generalforsamling i Martins Minde H/F,

d.25/2-2023 kl.10:00.

Generalforsamlingen afholdes på i teltet på pladsen.

Medlemskort skal fremvises ved indgangen.

Kun medlemmer UDEN gæld til haveforeningen har adgang til generalforsamlingen.

Har man gæld kan denne betales i døren og derved kan der opnås adgang til generalforsamlingen.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Bestyrelsens beretning

4. Årsregnskab med evt. revisionsberetning

5. Indkomne forslag

6. Godkendelse af budget

7. Valg af formand for 2 år.

Formand Jørgen Dyrvig genopstiller ikke.

På valg er:

Martin Østergaard, have 159 opstiller til Formandsposten

8. Valg af Kasser for 1 år.

Kasser Susanne Pedreira Pernuy trækker sig pga sygdom.

På valg er:

Henrik Mortensen, have 31 opstiller til Kasserposten

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Salem Said Abdel Rahmad, have 143 opstiller til Bestyrelsesmedlem (1 år)

Lykke Østergaard, have 150 opstiller til Bestyrelsesmedlem (2 år)

Nyvalg (1 år) 1.suppleant

Nyvalg (1 år) 2.suppleant

10. Valg af revisorer og suppleanter

På valg er:

Arne P. Jensen, have 230 (2 år) Revisor. Modtager genvalg

Nyvalg (1 år) Revisor

Nyvalg (1 år) 1.revisorsuppleant

Nyvalg (1 år) 2.revisorsuppleant

11. Valg af vurderingsudvalg (3 år)

På valg er:

Tina Christensen, have 20 Modtager genvalg

Johnny Ejner Krone Hansen, have 28 Modtager genvalg

Jørgen Dyrvig, Have 243 Modtager genvalg

12. Evt.

Der henvises til haveforbundets vedtægter om afholdelse af generalforsamlinger.

Årsregnskab med budget, der skal behandles, er vedlagt/udsendes.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d.11/-2-2023 kl.12:00 og kan indsendes på Formand@Martinsminde.dk eller afleveres i postkassen ved kontoret.

Vel mødt!

På bestyrelsens vegne

Formand

Jørgen Dyrvig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *