H/F. Martins Minde

GENERALFORSAMLING 2020

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Regnskab og Budget.
  a: Fremlæggelse af regnskab 2019.
  b: Fremlæggelse af budget 2020.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg :

  a: Kassere (Valgperiode 2 år)
  Ole holm have 200 modtager ikke genvalg.

  b: Bestyrelsesmedlem (Valgperiode 2 år)
  Johnny Hansen have 29 modtage genvalg.

  c: Bestyrelsesmedlem (Valgperiode 1 år)
  Mark Elsborg have 177 modtager genvalg.

  d: 1. Suppleant (Valgperiode 1 år)
  Iraj Bambeg have 205 modtager genvalg.

  2. Suppleant (Valgperiode 2 år)
  Morten Johansen have 295 modtager ikke genvalg.

  e: 1. Revisor (Valgperiode 2 år)
  Kim De King have 162 modtager genvalg.

  f: 1. Revisorsuppleant (Valgperiode 1 år)
  Arne Jensen have 230 modtager genvalg.

  g: 2. Revisorsuppleant (Valgperiode 1 år)
  Vagn Bødker have 93 modtager genvalg.

  h: Vurderingsudvalgsmedlem (Valgperiode 3 år)
  Tina Christensen have 201.

  i: Delegerede til repræsentantskabet.
 7. Evt.

Den ordinære generalforsamling afholdes i Martins Minde H/F på teltpladsen ved marketenderiet

Lørdag D.22/02-2020 KL.10:00. Gyldige medlemskort vises ved indgang.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest D.08/02-2020

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Opstillede til valg skal være fremmødte for at være valgbare.

For at være stemmeberettiget skal AL gæld til foreningen være betalt inden generalforsamlingens start !!!.

Gæld kan betales i døren på dagen med mobilpay eller kontant. Kortbetalinger modtages ikke.

P.V.B

Formand Tina Christensen