Den ordinære generalforsamling afholdes i Martinsminde H/F på teltpladsen ved marketenderiet LØRDAG D. 03/07-2021 Kl. 10.00. Gyldige medlemskort vises ved indgang og der skal bæres mundbind og man skal tilmelde sig, så vi ved hvor mange der kommer.

Indkommende forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest D. 01/07-2021.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Opstillede til valg skal være fremmødte for at være valgbare.

For at være stemmeberettiget skal AL gæld til foreningen være betalt inden generalforsamlingens start!!! Gæld kan betales i døren på dagen med mobilepay eller kontant. Kortbetalinger modtages ikke.

P.V.B
Formand Tina Chrisensen.


DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING 2021

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmeudvalg.
 3. Bestyrelsens berretning.
 4. Regnskab og budget.
  a. Fremlæggelse af regnskab 2020.
  b. Fremlæggelse af budget 2021.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg.
  a. Formand (valgperiode 2 år).
  Tina Christensen have 201 modtager genvalg.
  b. Bestyrelsesmedlem (Valgperiode 2 år).
  Martin Henry W Østergaard have 159 modtager genvalg.
  c. Bestyrelsesmedlem (Valgperiode 1 år).
  Wissam Freijeh have 127 modtager genvalg.
  d. 1 Suppleant (valgperiode 1 år).
  2 Suppleant (valgperiode 1 år).
  e. Revisor (Valgperiode 2 år).
  Arne Jensen have 230 modtager genvalg.
  f. 1. Revisorsuppleant (Valgperiode 1 år)
  g. 2.Revisorsuppleant (Valgperiode 1 år)
  Vagn Bødker have 93 modtager ikke genvalg
  h. Delegerede til repræsentantskbet.
 7. Eventuelt.