Loppemarked Lørdag D. 16 Juli Kl. 11.00 i teltet

Hvis i ønsker en bod, kontakt Joan fra festudvalget.