Martin fra bestyrelsen går runder i haverne D: 8 og 9 juli. og tjekker efter om medlemmer har ordnet deres haver – skidtrunde.

Husk at få ordnet jeres haver inden da.